Courses

CHEMX Kurs

CHEMX har byggt upp över ett dussin kurser i kemi med hjälp av flera kursplanskällor för att se till att vi har alla täckta. Syftet med CHEMX är att tillhandahålla en applikation som låter studenter av alla slag hitta den extra hjälpen när de lär sig universums komplexitet.

Free Trial

Den vetenskapliga processen

Lessons

En hypotes
Låt oss försöka förklara...
Peer Review
Testar varandra!
Utredningar
Samla bevis
Upprepning, storlek och fel
Få de bästa resultaten
Utrustning och faror
Att vara säker med rätt verktyg
Organisera och presentera data
Fin och tydlig presentation
Mina slutsatser
Vad lärde du dig av allt detta?

Det periodiska systemet

Coming soon...

Klassificering av material

Coming soon...

Element och föreningar

Coming soon...

Blandningar

Coming soon...

(icke) Metaller

Coming soon...

Jorden

Coming soon...

Atmosfären

Coming soon...

Kemiska reaktioner

Coming soon...

Reaktivitet

Coming soon...